Beslutsfattande i relationer: 3 kärnprinciper

Om du någonsin har varit tvungen att ta ett beslut (oavsett hur stort eller litet) med din partner, så vet du att det inte är en lätt! Men varför är det en sådan kamp?
 
När du lever ett riktigt singelliv är dina beslut bara dina. De kräver bara ditt eget godkännande och har vanligtvis minimal inverkan på andra (eller så är det åtminstone vad du vill tro, för det mesta!)
 
I andra änden av spektrumet, när du befinner dig i en engagerad relation, kräver beslut som fattas kräver en investering från båda parter. Ytterst så är det ju så att, de flesta av de beslut du fattar har en inverkan på din partner.
  
Beslut: singel kontra par
 
När två personer inleder ett förhållande minskar antalet beslut som de själva fattar avsevärt, eftersom deras respektive besluts cirklar börjar överlappa varandra. Detta beror inte nödvändigtvis på att alla dessa beslut måste fattas tillsammans, men relaterar mer till det faktum att nästan alla enskilda beslut du fattar i en relation kommer att påverka din andra hälft.
 
För att främja en hälsosam miljö för en relation måste varje partner ta sin andra hälft i beaktande när de fattar ett beslut.
 
Naturligtvis kan den grad som era beslut påverkar varandra variera både i sak och från ett par till ett annat.

Summan av kardemumman är att ju fler beslut ett par kan dela framgångsrikt, eller åtminstone veta den andras åsikt om, desto bättre kommer saker och ting att bli!
Alternativt, om en eller båda parter gör ett alltför stort antal självständiga beslut; så kommer saker och ting, vid något tillfälle, att börja kollapsa.
 
En gemensam kamp med beslutsfattandet
 
För många människor, är ”idealförhållandet” (i huvudet) ett där de två cirklarna är separata, inte överlappande alls.
 
Problemet är dock att denna typ av ideal inte är förenligt med en helt engagerad relation.
 
Så, ofta, så blir det trots att en part har viljan att arbeta för relationen och hitta sätt för att förbättra saker, så att en person inte kan släppa taget om sin önskan om ultimat frihet, och därför väljer att avsluta relationen istället.
 
Hur beslutsfattande bygger anknytning och förtroende
 
Lyckligtvis är detta inte ödet för varje relation! Det finns också många par som jag har stött på som tidigare har tagit mestadels ensidiga beslut, men som kunde ta ett steg tillbaka, omvärdera, korrigera sitt beteende, och rädda relationen!
 
Jag kan verkligen inte nog betona hur viktigt beslutsfattande i relationer är för den övergripande hälsan bakom partnerskapet. Varje enskilt beslut som ni, som ett par, effektivt tar tillsammans tar er faktiskt närmare varandra. Det fördjupar anknytningen och ökar mängden förtroende som ni har för varandra. Det skapar en känsla av tillförsikt om att ni alltid sätter varandras behov på samma nivå – om inte över – era egna.
 
När du börjar fungerar som att din partners behov är dina egna behov, och du tar ansvar för hur dina handlingar kan få dem att känna sig, då du har nått en verkligt utvecklad och hållbar nivå i din relation.
 
De tre centrala principerna för gemensamt beslutsfattande
 
Så, innan ni kommer till den punkt där ni är redo att ta alla dessa beslut som ett par, finns det tre viktiga principer som ni behöver för att omfamna hela processen om ni på ett framgångsrikt sätt vill kunna vidta alla nödvändiga åtgärder.
 
Nummer ett är kommunikation. Det är viktigt att ni förstår varandras perspektiv. Hur ser din partner på saker? Ta dig in i deras hjärna; prata med dem; ställ frågor till dem! Låt dem berätta vad de ser och vad de anser vara sin sanning. Låt dem veta att du verkligen värdesätter deras input och att den i hög grad bidrar till det slutgiltiga beslutet och resultatet.
 
Nummer två är respekt. När det gäller din partners enskilda och personliga beslut (med andra ord, beslut som inte direkt rör din relation), måste du öppet och helhjärtat respektera deras val och deras omdöme, ge dem frihet att lyckas eller misslyckas av sig själva.
 
Och nummer tre är pålitlighet. Detta gäller dig som fattar dina egna personliga beslut – du måste konsekvent visa din partner att du kan fatta bra beslut på egen hand.
 
Så länge du håller dig till dessa tre ideal, råder det ingen tvekan om att din relation kommer att blomma och växa sig starkare!
 
De personliga beslut vi fattar avgör var vi befinner oss i det här livet. Ofta är det dessa beslut som är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Härav följer att beslutsfattandet är lika viktigt för att avgöra var vi hamnar i våra relationer.
 
Det är oundvikligt att vi kommer att gå igenom tuffa tider med vår partner ibland, och när det händer, uppmanar jag er att komma ihåg detta enkla mantra:

”Jag respekterar dina beslut, mina beslut är trovärdiga och jag kommunicerar genom våra beslut. ”
 
Framgång kommer att följa på ett naturligt sätt.

RELATERADE ARTIKLAR
Nycklarna till att låsa upp en tillfredsställande relation
4 vanliga, men lätta att lösa, problem i romantiska relationer